Blog de Notes

In the path to have a #RaspberryPi serving a blog, one classic step is to install an #Apache2 web server. In this post I describe the process including permissions, modules and virtual host setup.

Continue Reading...


Summer is gone and at home there is some maintenance to do. #RaspberryPiOS has updated from #bullseye to #bookworm and I have some machines to catch up. Here I log the steps I did to upgrade the first one.

Continue Reading...


With the landing of the new #Mastodon v4.2.0, I decided to document the process I take to build and apply a new #Docker image for the instance I maintain at talamanca.social. Even it is distributed with an official Docker image, there are some customizations (mostly icons and images) that I want to keep and therefore I must build my own one.

Continue Reading...


Aquest va ser un dels primers acords amb la parella quan vam descobrir que estava embarassada. Voliem saltar a la carretera el màxim de temps possible, i això (més o menys) és el que farem a partir de demà o demà passat.

Em ve de gust escriure quatre línies sobre el tema, com a fita assolida, i com a visió del que ve en els propers 3 mesos.

Continue Reading...


As I presented LaDragonera.com days ago, I have a #Pixelfed instance that I maintain on my own. It has been running and federating for almost a month and I am proud to see how well now behaves with the current load.

In this article I go through the steps I did to bring it up into a #RaspberryPi under #Docker.

Continue Reading...


Hosting an instance like #Mastodon or #Pixelfed under #Docker makes you deal with Docker images every time a new version comes or simply when you apply any customization, like changing the logos or so on. The process is not really complicated but there are some caveats that keep an eye on.

Here I focus on my Pixelfed instance at LaDragonera.com.

Continue Reading...


Tocava una posada al dia al Droplet que tinc a DigitalOcean, que em serveix algunes webs entre elles aquest blog. Ja està vell i l'Ubuntu 18.04 es queixa sovint. He creat un segon Droplet amb Debian 11 i he migrat sel.lectivament. Ara toca presentar-ho en societat...

Ai l'as, el DNS, la seva propagació i les cache a tants nivells, inclús a casa!

Continue Reading...


Una de les optimitzacions que es recomanen per a millorar el rendiment de les #RaspberryPi és moure el sistema operatiu a un disc dur conectat per USB3. Amb les "noves" Raspberries aquest procès és encara més fàcil.

Buscant millorar l'estabilitat de LaDragonera, he volgut aplicar-ho a la Rasbperry Pi que la mou i ha estat més fàcil del que m'esperava!

Continue Reading...


LaDragonera.com és el primer domini que vaig registrar ara deu fer uns 20 anys. Ha passat per diferents fases, essent reciclat al llarg d'aquest temps per donar nom a diferents projectes de la meva fornada.

Ara presenta una instància Pixelfed on publico fotos pròpies, servit des d'una Raspberry Pi des de casa.

Continue Reading...


If you noticed my posts in this blog, I love to play with the Raspberry Pi machines. They are good, small, (will be back to) cheap, and very versatile. They allow me to build services for my home uses and fulfil my nerdy server side appetite.

As I am always starting from the same point, I decided to just transcribe the next Raspberry Pi spawn I do at home, as a reference in future posts.

Continue Reading...